Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vid Abisko nationalpark färdas både väg- och tågbanetrafiken omgivna av branta bergväggar på ena sidan och Torneträsk på den andra. Foto: Linda Josjö

Aktiv lavinbekämpning

Trafikverket har för första gången i Sverige installerat ett nytt aktivt lavinbekämpningssystem. Det är placerat i området kring tunneln genom Nuoljafjället i Abisko.

I området går det ofta laviner som ställer till svårigheter för väg- och tågtrafiken. Det nya lavinbekämpningssystemet har installerats i två etapper, år 2013 respektive 2015, för att komplettera det lavinskydd som funnits sedan tidigare. Det nya systemet drivs av gas. Vid lavinrisk larmas personal på teknisk väg, och de kan på distans fjärrutlösa kontrollerade sprängningar. Systemet består av stålrör som genom slangar fylls med en explosiv blandning av propan och syre. Stora snömassor hinner inte byggas upp.

På andra orter i Sverige används exempelvis skyddsnät som binder snön från de laviner som går naturligt i terrängen. Det system som Trafikverket nu installerat används till exempel i Schweiz och Norge.

Det nya systemet är mer optimalt

I området går väg- och tågbanetrafiken vid branta bergväggar och vid Torneträsk. Om vägen blockeras av en lavin måste trafiken ta en omväg på 62 mil. Ungefär 33 procent av Sveriges godstrafik går på Malmbanan. Tunneln byggdes i början av 1900-talet för att skydda tågen mot lavinfaran. När lavinfaran är stor har man tidigare använt en manuell lavinutlösningsmetod där personal tar sig upp och skjuter loss lavinen via en sprängladdning.

Det varningssystem som sedan tidigare finns på Nuoljafjället stod klart 1982 och var avsett  för vägtrafiken. Det består av käppar på fjällsluttningarna som känner av rörelser i snötäcket. När käpparna vid en lavin vek sig mot marken gick en varningssignal ut till trafikanterna på vägen. Det fanns också lavinavledare som skulle leda bort snön i önskade riktningar. För några av de högst frekventa lavinstråken fanns en speciell vägbro där snömassorna skulle kunna nå Torneträsk genom att passera under E10.

Alla större lavinstråk var försedda med ljussignal och informationen ”Lavinfara: Kör om möjligt lägst 60 km/tim vid släckt signal”. Tyvärr har en del av systemet inte fungerat optimalt och lavinen har ofta hunnit gå när varningen ges.