Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aktuellt på E4/E20 Essingeleden

Här kan du se pågående och kommande arbeten på Essingeleden, från trafikplats Nyboda till Karlbergsbron.

Trafikplats Nyboda
2020: Reparation av kantbalkar i norrgående riktning.

Hägerstensviadukten
2017-2018: Montering av stänkskydd (fuktskydd) i norrgående samt i södergående riktning. Arbetet planeras att utföras nattetid kl 22-05. Ett eller flera körfält avstängda förbi arbetsplatsen. Dagtid är det full framkomlighet förbi arbetsplatsen.

Blommenbergsviadukten
2017-2018: Reparation av huvudbalkar.
2017 (juni – december): Byte av fogar. Arbetet utförs nattetid kl 22-05. Under pågående arbete är enbart ett körfält öppet för trafik. Dagtid är det full framkomlighet förbi arbetsplatsen.

Gröndalsviadukten
2017 (juni – december): Byte av fogar, norrgående riktning. Arbetet utförs nattetid kl 22-05. Under pågående arbete är enbart ett körfält öppet för trafik. Dagtid är det full framkomlighet förbi arbetsplatsen.

Gröndalsbron
2016-2017: Reparation av tvärbalkar. Utförs inne i bron och påverkar inte vägtrafiken.
2017 (juni – december): Byte av fogar samt pendellager, norrgående riktning. Arbetet utförs nattetid kl 22-05.
2018: Förstärkning av kassuner samt ändtvärbalkar

Essingebron
2016-2017: Reparation av tvärbalkar. Utförs inne i bron och påverkar inte vägtrafiken.
2017-2018: Under 2017 har vi bytt ut pendellager i båda riktningar samt fogar i norrgående. Ett ”gupp” kvarstår och färdigställs till våren 2018, då vädret är mer lämpat. För att öka på komforten för trafikanterna förlänger vi asfaltsramperna på det kvarstående ”guppet” med några meter.
2020: Byte av fogar i norrgående riktning.
2020: Byte av tätskikt i södergående riktning.
2020: Förstärkning av ändtvärbalkar.

Fredhällsbron
2018: Byte av fogar, norrgående riktning. Arbetet utförs nattetid kl 22-05. Under pågående arbete är enbart ett körfält öppet för trafik. Dagtid är det full framkomlighet förbi arbetsplatsen. Påfartsramp kan vid vissa tillfällen vara avstängda och vägtrafiken hänvisas till annan påfart norrut.
2020: Reparation av kantbalkar. Arbetet planeras att utföras nattetid kl 22-05 i norrgående och södergående riktning.

Trafikplats Fredhäll
2018: Reparation av kantbalkar samt utbyte tätskikt avfartsramp längs Thorildsplans T-banestation.
2019: Byte av tätskikt, avfartsramp mot Drottningholmsvägen/Tranebergsbron.
2019-2020: Byte av fogar på bro över Drottningholmsvägen. Arbetet planeras att utföras nattetid kl 22-05 i norrgående samt i södergående riktning.
2020: Reparation av kantbalkar vid påfartsramp Drottningholmsvägen från Lindhagensplan och söderut.

Bro över Lindhagensgatan
2018: (mars-oktober) Byte av fogar. Arbetet utförs nattetid kl 22-05 i södergående riktning. Under pågående arbete är enbart ett körfält öppet för trafik. Dagtid är det full framkomlighet förbi arbetsplatsen. Avfartsramp kan vid vissa tillfällen vara avstängda och vägtrafiken hänvisas till annan påfart söderut.
2020: Byte av fogar. Arbete planeras att utföras nattetid kl 22-05 i norrgående samt i södergående riktning.

Bro längs Strandbergsgatan
2018: (mars-oktober) Byte av fogar. Arbetet utförs nattetid kl 22-05 i södergående riktning.

Karlbergsbron
2017 (februari – oktober): Byte av brolager.