Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vårt trafiksäkerhetsarbete

Här kan du läsa om hur vi utreder olyckor, hur du ansöker om stöd från oss till projekt som främjar trafiksäkerheten och vilka trafiksäkerhetsmål vi jobbar för.

Läs mer om Trafikverkets arbete med trafiksäkerhet som bygger på Nollvisionen – att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Antalet personer som omkommer i järnvägssystemet ska halveras till år 2020. För att nå det målet ska vi sätta in ett antal effektiva åtgärder för att minska personpåkörningar på järnvägen och förbättra säkerheten i plankorsningar.

Pengar till Skyltfonden kommer från avgifter för personliga registreringsskyltar. Läs om vilka projekt fondens medel används till.