Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Det här är Nollvisionen

Utgångspunkten för Nollvisionen är det etiska ställningstagandet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

När vi utformar transportsystemet gör vi det utifrån vår kunskap om människokroppens förmåga att klara krockvåld. Det ska vara lätt att göra rätt i trafiken och misstag ska inte straffas med döden. Vägar, gator och fordon ska anpassas och utformas efter människans förutsättningar.

Ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder transportsystemet. Utformarna har det yttersta ansvaret för säkerheten. Trafikverket ansvarar för att samordna arbetet för Nollvisionen i Sverige.

Nytt sätt att se på trafiksäkerhet

När Nollvisionen presenterades 1995 vände den synen på trafiksäkerhetsarbete upp och ner, och många var skeptiska. Men steg för steg vann idéerna mark. Bakom Nollvisionen stod en grupp trafiksäkerhetsexperter, ledd av Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket (från 2010 Trafikverket).

Hösten 1997 tog den svenska riksdagen ett historiskt beslut. Med en stor majoritet bestämde den att Nollvisionen ska ligga till grund för arbetet med trafiksäkerhet. Därmed gick vi från att lägga kraften på att förebygga olyckor till att fokusera på att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

Av central betydelse för Nollvisionen är det systematiska arbetet mot mål och samverkan mellan aktörer. Vi sätter konkreta delmål, gör årliga uppföljningar och analyser. Milstolparna uppdateras successivt.

Antalet omkomna har halverats

Sedan 1997 har mycket hänt. Cirkulationsplatser, mitträcken, alkolås och trafiksäkerhetskameror är några av de innovationer som höjt säkerheten på de svenska vägarna.

Insatserna har gett resultat. När nollvisionen antogs var antalet omkomna i trafikolyckor omkring 500 per år; 2016 omkom 270. Utvecklingen mot Nollvisionen går dock inte lika snabbt som tidigare; vi har nått en platå. Nya utmaningar har uppstått, bland annat beroende på högre hastigheter på vägarna. Vi behöver arbeta än mer målinriktat för att fortsätta minska antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken.

Nollvisionen i världen

Varje år omkommer ungefär 1,2 miljoner människor i trafiken. Det gör trafiksäkerhet till en stor folkhälsofråga. Eftersom det finns ett stort internationellt intresse för att ta itu med frågan har Sveriges kunskaper på trafiksäkerhetsområdet blivit en exportvara.